Zo haal je de LKT rekenen-wiskunde

Verschil Wiscat en Kennisbasis rekenen

Eerst maar even duidelijk maken waar de landelijke rekentoetsen op de PABO voor staan.
De Wiscat staat voor ‘Wiskundige Computergestuurde Adaptieve Toets. Het is de verplichte rekentoets die in het eerste jaar (of later voor herexamens) van de pabo wordt afgenomen.

De LKT staat voor Landelijke Kennisbasis toets. Dit is ook een verplichte toets voor de lerarenopleiding van het basisonderwijs en wordt meestal vanaf het derde jaar van de pabo afgenomen. Deze Kennisbasis toets is er voor taal en voor rekenen-wiskunde; deze rekentoets heet ook wel de ‘LKT wiskunde.

Lees alles over LKT rekenen >

Er zijn meer verschillen tussen de Wiscat en LKT rekenen-wiskunde dan overeenkomsten. Beide toetsen zijn verplichte, landelijke rekentoetsen en een belangrijk onderdeel van de pabo-opleiding. Beide toetsen worden digitaal afgenomen en maak je op je eigen hogeschool. Daarmee houden de overeenkomsten tussen de Wiscat en de LKT wel op.

Zowel de inhoud van de Wiscat toets verschilt van de LKT, als hoelang de toets duurt, hoe de score wordt bepaald en hoe vaak je de rekentoets opnieuw mag doen.

 

De 5 belangrijkste verschillen tussen de Wiscat en de LKT reken toets:

verschil wiscat en lkt rekenen
Rekenen kennisbasis toets Pabo

1- Verschil Wiscat en LKT:
inhoud en vaardigheden

Op de Wiscat worden jouw basisvaardigheden rekenen getest, die je tijdens je baan als juf of meester nodig hebt.
De rekenonderdelen van de Wiscat zijn: hoofdrekenen, procenten, decimalen, breuken, meten, kansen en formules en verhoudingen. Het gaat hier om rekenkennis, rekenvaardigheid en rekensnelheid.
De Wiscat wordt gemaakt door Cito.
Ontdek meer over wiscat oefenen. >

De vervolgtoets op de Wiscat is de Kennisbasis rekentoets. Daar wordt ook jouw didactische kennis over het rekenen getoetst.
De rekenonderdelen van de LKT rekenen zijn: hele getallen en bewerkingen, verhoudingen- procenten-breuken-kommagetallen, meten, meetkunde en verbanden. Het is een mix van rekenen en wiskunde. De nadruk ligt op vakinhoudelijke kennis en didactische vaardigheden.
De LKT rekenen-wiskunde wordt samengesteld door 10voordeleraar.

2- Verschil Wiscat en LKT:
duur van de toets en aantal vragen

Voor de Wiscat heb je 100 minuten. In totaal krijg je 55 vragen.
Voor het eerste deel hoofdrekenen heb je 17 minuten voor 17 vragen. Voor het tweede deel gemengde vragen heb je 83 minuten voor 38 vragen.

Voor de landelijke kennisbasis toets rekenen-wiskunde heb je 180 minuten.
Je krijgt 66 vragen in totaal. Het eerste deel (meestal 47 vragen) is zonder rekenmachine; bij het tweede deel (vaak nog 19 vragen) mag je een rekenmachine gebruiken. Je kunt zelf je tijd indelen over de verschillende rekenonderdelen (domeinen).

Hoeveel tijd voor LKT rekenen?
kennisbasis rekenen score

3- Verschil Wiscat en LKT:
score en uitslag

Voor de Wiscat ben je met een score van 103 punten of hoger meestal geslaagd voor de Wiscat-Pabo rekentoets. Dat staat gelijk aan het cijfer 5,5. Je krijgt een score tussen de 0 en 200.
Maar deze puntenscore kan per Pabo-opleiding verschillen, bijvoorbeeld een norm van 120.
De meeste pabo’s leggen de lat op het behalen van 103 punten. De Wiscat score geeft aan of jij de rekenvaardigheden als pabo-student beheerst op het referentieniveau 3F.

Voor de LKT wiskunde moet je een voldoende behalen (5,5 of hoger). Na afname van de LKT wordt de landelijke cesuur bepaald. Dat is het totaal aantal vragen dat je minimaal goed moet hebben. Je hoeft dus niet voor elk rekenonderdeel (domein) een voldoende te halen. Als je het aantal goede antwoorden optelt en je komt op minimaal het aantal van de cesuur, dan heb je de LKT gehaald. Met de rekentoets laat je zien dat je boven de stof staat als juf of meester.

4- Verschil Wiscat en LKT:
hoe vaak mag je de toets maken

De Wiscat wordt afgenomen in het eerste jaar van de pabo-opleiding. Elke hogeschool heeft zelf bepaald hoe vaak je de Wiscat mag doen. Dat kan variëren. Jouw school heeft ook een aantal toetsmomenten ingepland voor de Wiscat. Haal je de Wiscat niet in het eerste jaar, dan mag je vaak wel verder naar het volgende studiejaar. Echter je krijgt een maximaal aantal pogingen voor de Wiscat. Je moet de Wiscat wel halen om verder te kunnen en je opleiding af te ronden.

Na het behalen van de Wiscat doet elke pabo-student de landelijke kennistoets wiskunde en taal. Deze worden vanaf het derde jaar van de lerarenopleiding afgenomen. Er zijn in totaal zeven landelijke toetsperiodes, waarvan elke hogeschool minimaal twee toetsmomenten moet aanbieden aan zijn/haar studenten.
Je mag per studiejaar maximaal twee keer meedoen aan de LKT rekenen-wiskunde. Voor deze toets moet je echt slagen om uiteindelijk je pabo-diploma te bepalen!

Alles wat je weten wilt over Kennisbasis rekenen >

Hoe vaak mag je toets kennisbasis rekenen doen?
LKT voorbereiden

5- Verschil Wiscat en LKT:
de voorbereiding

Vind jij de rekentoets Wiscat moeilijk?
Start dan met het begrijpen van de Wiscat Theorie. Leer de Wiscat stof van alle rekenonderdelen. En ga oefenen met losse oefensommen. Je vindt alle theorie en 500 oefensommen samen in het ‘WISCAT Theorie- en Werkboek. Maak in het boek per rekenonderdeel een Wiscat Mini-toets. Zo ontdek je of je de Wiscat stof voldoende beheerst.

Vergroot dan je kans op slagen voor de Wiscat. Hoe? Door het maken van oefentoetsen! Net als op de echte Wiscat toets. Dat kan met het ‘WISCAT Oefentoetsen boek. Met 5 complete oefentoetsen met elk 55 vragen.

Bekijk de PABO rekenboeken >

Wil jij slagen voor de LKT rekenen?
Dan is het belangrijk dat je de rekentheorie beheerst en je rekenvaardigheden traint. Maar bij het maken van oefentoetsen voor kennisbasis rekenen-wiskunde, weet je pas écht hoe je ervoor staat!

In het BOEK ‘Kennisbasis rekenen-wiskunde Oefentoetsen’ kun je 5 complete OEFENTOETSEN maken met elk 66 vragen. Zo oefen je alle onderdelen van de landelijke kennistoets rekenen voor de PABO. Alle antwoorden staan achter in het boek met daarbij een heldere uitleg.
In dit oefentoetsen boek kun je ook de unieke REKEN-Check® doen. Je ziet dan per toets jouw score op de rekentoets. Als BONUS vind je in dit boek handige rekenschema’s en slimme stappenplannen voor het maken van LKT vragen.

Bekijk het boek Kennisbasis rekenen-wiskunde Oefentoetsen >

Oefentoetsen kennisbasis rekenen

Bestel NU

Wil jij goed voorbereid zijn op de Kennistoets rekenen-wiskunde van de Pabo? Ga dan oefenen met voorbeeld toetsen.

Bestel nu het handige boek ‘Kennisbasis rekenen-wiskunde Oefentoetsen’.
Daarin staan 5 complete oefentoetsen met elk 66 vragen. Zo oefen je alle onderdelen van de Landelijke Kennisbasis Toets rekenen (LKT).

Alle antwoorden met heldere uitleg staan achter in het boek. Er worden ook meerdere rekenmanieren uitgelegd.

Ook kun je de unieke REKEN-Check® doen. Dan zie je voor elke toets jouw scores. Zo ontdek je wat goed gaat en aan welk rekenonderdeel je nog verder moet werken.

Als BONUS vind je in het boek handige rekenschema’s, slimme stappenplannen voor sommen en oefentips.

Ga oefentoetsen maken voor de kennistoets rekenen-wiskunde. Dan ben je goed voorbereid.
Zo haal je de LKT rekenen-wiskunde!

Bestel nu het boek ‘Kennisbasis rekenen-wiskunde Oefentoetsen’ voor maar € 38,95.