Zo haal je de LKT rekenen-wiskunde

LKT rekenen

Doe je de PABO en ga je binnenkort de landelijke kennistoets rekenen-wiskunde (LKT) maken? Dan heb je vast een aantal vragen over deze verplichte rekentoets.
Hier zetten we de 10 meestgestelde vragen over de LKT rekenen voor je op een rij:

10 vragen over LKT rekenen:

1. Wat is de landelijke Kennistoets (LKT)?

2. Hoeveel vragen heeft de LKT rekenen?

3. Hoeveel vragen goed LKT rekenen-wiskunde?

4. Hoe vaak mag je de LKT doen?

5. Hoe haal ik de LKT rekenen?

6. Welke hulpmiddelen mag je gebruiken bij de LKT rekenen?

7. Hoeveel tijd heb je voor de LKT rekenen?

8. Hoe is de LKT wiskunde opgebouwd?

9. Hoe gaat de kennisbasis rekentoets (LKT)?

10. Hoe ziet de score van de LKT eruit?

Vragen over LKT rekenen
Wat is de landelijke kennistoets?

Vraag & Antwoord over LKT rekenen

1. Wat is de landelijke kennistoets (LKT)?

LKT staat voor Landelijke Kennis Toets. Voor pabo-studenten zijn er twee landelijke kennistoetsen: één voor rekenen-wiskunde en één voor taal.
LKT rekenen is de landelijke kennistoets rekenen op de PABO en wordt ook wel de LKT wiskunde genoemd.

Als leerkracht moet je rekenen en taal op een hoog niveau beheersen.
Doel van de toetsen is ervoor zorgen, dat alle studenten hetzelfde eindniveau voor rekenen-wiskunde en taal hebben. Leraren hebben een eindniveau dat veel hoger ligt dan die van leerlingen, zodat ze boven de stof staan die zij onderwijzen.

De LKT wordt ontwikkeld door 10voordeleraar, een groep lerarenopleiders van hogescholen en andere deskundigen. De landelijke kennistoetsen zijn verplichte toetsen en moeten voldoende behaald worden om te slagen voor de PABO.

2. Hoeveel vragen heeft de LKT rekenen?

De landelijke kennisbasis toets rekenen (LKT) heeft 66 vragen en bestaat uit twee delen.

Het eerste deel is zonder rekenmachine en heeft 47 vragen. Het tweede deel is met rekenmachine en heeft 19 vragen.

Alles wat je weten wilt over Kennisbasis rekenen >

Hoeveel vragen heeft de LKT rekenen?
Hoeveel vragen goed LKT rekenen?

3. Hoeveel vragen goed LKT rekenen?

Vooraf aan de toets is niet bekend hoeveel van de 66 vragen je goed moet hebben voor LKT rekenen-wiskunde. Dat wordt pas achteraf, na de toetsafname bepaald. Er wordt dan een analyse gemaakt van de behaalde resultaten van alle studenten. Van elke vraag wordt de moeilijkheidsgraad (toets-technische kwaliteit) en het resultaat bekeken. Als het nodig is, kan er achteraf zelfs een vraag uit de toets worden verwijderd, of wordt er een aanpassing gemaakt in het goedkeuren van de reken-alternatieven.

Een wetenschappelijke methode bepaalt uiteindelijk de cesuur over de gehele toets. Dat is de score die je minimaal moet behalen om te slagen voor de landelijke kennistoets.
Kortom: het aantal vragen dat je ten minste goed moet hebben. Overigens hoef je niet voor elk rekenonderdeel (domein) een voldoende te halen.

4. Hoe vaak mag je de LKT rekenen doen?

Je mag per studiejaar maximaal twee keer deelnemen aan de landelijke kennistoets. Dit geldt voor de rekentoets, als ook voor de taaltoets. Deze afspraak is landelijk door de lerarenopleidingen gemaakt.

Bekijk de data van LKT rekenen >

5. Hoe haal ik de LKT rekenen?

Het voorbereiden op LKT rekenen is een belangrijke voorwaarde om te slagen voor de rekentoets. Jouw hogeschool is verantwoordelijk voor het behandelen van de stof voor de kennisbasis in het onderwijsprogramma. Maar je bent grotendeels zelf verantwoordelijk voor een goede voorbereiding op de landelijke kennistoets rekenen-wiskunde. Hoe doe je dat?

Stap 1: Start met voorbereiden LKT rekenen
Zorg dat je niet kort van tevoren start met leren en oefenen, maar wéken en wéken daarvoor. Maak een goede planning. Deel de LKT reken- en wiskunde stof op en verdeel dat over de tijd.

Belangrijk is dat je de basis rekenstof van de Wiscat nog voldoende beheerst. Dus ken het breuken-decimalen-procenten schema en het metriek stelsel uit je hoofd. Weet hoe je een verhoudingstabel maakt en ken de formules van oppervlakte en omtrek. Zorg dat je deze rekenmaterie opfrist. Het ‘Wiscat Theorie- en Werkboek’ helpt je daarbij.

Bekijk de Pabo rekenboeken>

Stap 2: Leer de nieuwe LKT rekenstof
Daarna is het belangrijk dat je de nieuwe rekenmaterie en wiskundestof kent. Bijvoorbeeld over talstelsels, centrummaten, symmetrie en figurale getallen. Zorg ook dat je alle nieuwe begrippen kent uit het LKT rekenen boek dat jouw pabo gebruikt. Didactische kennis wordt ook getoetst. Je moet bijvoorbeeld kunnen beredeneren waarom een leerling een som fout maakt. Kortom: LKT rekenen gaat over vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en vaardigheden, die je ten minste moet beheersen.

Stap 3: Ga LKT rekenen oefenen
Op internet vind je één LKT oefentoets van 10voordeleraar, de makers van de officiële toets. Daarvan zijn er wel antwoorden, maar geen uitleg.
Maar het is juist belangrijk dat je véél gaat oefenen met oefentoetsen voor LKT-rekenen.
Dat kan met het BOEK Kennisbasis rekenen-wiskunde Oefentoetsen. Speciaal gemaakt voor pabo-studenten. Hierin vind je maar liefst 5 complete oefentoetsen met rekenopgaven over alle onderdelen. Net als de echte LKT. Elke toets heeft 66 vragen en alle antwoorden worden helder uitgelegd. Daar kun je veel van leren!

Bekijk het boek Kennisbasis Oefentoetsen >

Hoe haal ik de LKT rekenen?
Hulpmiddelen toets kennisbasis rekenen

6. Welke hulpmiddelen mag je gebruiken bij de LKT rekenen?

Tijdens de gehele toets voor kennisbasis rekenen mag je als hulpmiddel kladpapier en pen/potlood gebruiken. Ook mag je een geodriehoek gebruiken, dat soms handig is. Er zijn geen hoofdrekenvragen zoals op de Wiscat. Je kunt dus alle sommen op papier uitrekenen. Handig voor het maken van staartdelingen bijvoorbeeld.

Het eerste deel van de LKT rekenen is zonder rekenmachine. Je krijgt 47 vragen. Bij het tweede deel mag je als hulpmiddel ook een (digitale) rekenmachine gebruiken. Dat wordt aangegeven als symbool op je beeldscherm tijdens de toets. Dit zijn 16 vragen.

7. Hoeveel tijd heb je voor de LKT rekenen?

Voor de LKT rekenen-wiskunde heb je in totaal 180 minuten.
Binnen deze tijd maak je twee delen van de toets (zonder en met rekenmachine). Je mag zelf je tijd indelen en besluiten naar het volgende rekenonderdeel te gaan.

Onderdelen kennisbasis rekenen

8. Hoe is de LKT wiskunde opgebouwd?

De rekentoets gaat over deze vijf rekenonderdelen en is als volgt opgebouwd:

(1) Hele getallen en bewerkingen
(2) Verhoudingen, breuken, procenten, kommagetallen
(3) Meten
(4) Meetkunde
(5) Verbanden

Zowel het deel zonder rekenmachine als het deel met rekenmachine gaan over deze rekenonderdelen. Ook wel secties of domeinen genoemd op de LKT.

9. Hoe gaat de LKT rekenen?

De LKT rekenen-wiskunde maak je op je eigen hogeschool. Om aan deze landelijke toets te mogen deelnemen, moet je je eerst aanmelden bij je opleiding. Je maakt de toets achter een computer en krijgt
66 vragen over vijf rekenonderdelen (domeinen). Deel 1 is zonder rekenmachine, deel 2 met rekenmachine en zie je als icoon op je scherm.
Op de toets krijg je meerkeuze vragen (A,B,C,D) en open vragen waar je als antwoord een numeriek getal (bijvoorbeeld 89) op een invoerveld moet typen.

Drie tips voor de LKT:
1. Let erop dat bij het invoeren van een decimaal getal je een komma gebruikt.
2. Niet gehele getallen zet je ook neer als decimaal, dus niet als breuk.
3. Bij duizendtallen of nog grotere getallen mag je geen punten gebruiken, dus zet 6 miljoen neer als 6000000 en niet als 6.000.000

Binnen een rekenonderdeel (sectie of domein) kun je terug naar een vorige vraag, maar als je een sectie afsluit kun je niet meer terug. Je gaat dan door naar de volgende sectie. Als je het onderdeel zonder rekenmachine (deel 1) hebt afgerond en start met deel 2 met rekenmachine, kun je ook niet meer terug naar deel 1.
De toets is niet-adaptief, wat inhoudt dat de vragen vast staan. Opgaven worden niet moeilijker als je een vraag goed beantwoordt.

Waar let je op bij het maken van de LKT rekenen?

De 5 Do’s en 5 Don’ts van LKT rekenen >

Vragen over LKT rekenen

10. Hoe ziet de score van de LKT eruit?

Op de toetsuitslag van de LKT zie je het definitief aantal vragen (66) en de landelijke cesuur. Deze cesuur wordt na de toetsafname bepaald. Het is de score die je tenminste moet behalen om te slagen voor de LKT rekenen. Zo weet je hoeveel vragen je minimaal goed moet hebben.
Dat werkt dus anders dan bij de Wiscat-rekentoets.

Verder staat in de uitslag de door jou behaalde scores per rekenonderdeel. Zo zie je hoeveel goede antwoorden je gegeven hebt voor de verschillende domeinen: hele getallen, verhoudingen-breuken-procenten-kommagetallen, meten, meetkunde en verbanden.
Daarachter staat het beheersingspercentage van de gemaakte vragen per domein. Als je het aantal goede antwoorden optelt en je komt op minimaal het aantal van de cesuur, dan heb je de LKT gehaald. Goed om te weten: je hoeft niet voor elk rekenonderdeel (domein) een voldoende te halen.

Lees alles over de uitslag LKT rekenen >

Uitslag kennisbasis rekenen
Oefentoetsen kennisbasis rekenen

Bestel NU

Wil jij goed voorbereid zijn op de Kennistoets rekenen-wiskunde van de Pabo? Ga dan oefenen met voorbeeld toetsen.

Bestel nu het handige boek ‘Kennisbasis rekenen-wiskunde Oefentoetsen’.
Daarin staan 5 complete oefentoetsen met elk 66 vragen. Zo oefen je alle onderdelen van de Landelijke Kennisbasis Toets rekenen (LKT).

Alle antwoorden met heldere uitleg staan achter in het boek. Er worden ook meerdere rekenmanieren uitgelegd.

Ook kun je de unieke REKEN-Check® doen. Dan zie je voor elke toets jouw scores. Zo ontdek je wat goed gaat en aan welk rekenonderdeel je nog verder moet werken.

Als BONUS vind je in het boek handige rekenschema’s, slimme stappenplannen voor sommen en oefentips.

Ga oefentoetsen maken voor de kennistoets rekenen-wiskunde. Dan ben je goed voorbereid.
Zo haal je de LKT rekenen-wiskunde!

Bestel nu het boek ‘Kennisbasis rekenen-wiskunde Oefentoetsen’ voor maar € 38,95.