Zo haal je de LKT rekenen-wiskunde

Kennisbasis rekenen

Alles over kennisbasis rekenen pabo

Kennisbasis rekenen doe je om de verplichte rekentoets van de PABO te halen. Het is een landelijke rekentoets met ook wiskunde opgaven en maak je meestal in het derde jaar van de lerarenopleiding.
Voor kennisbasis rekenen heb je ook kennisbasis wiskunde nodig. Deze rekenstof komt terug in de eindtoets en heet daarom officieel de Landelijke Kennisbasis Toets wiskunde. Kortweg LKT genoemd en is ontwikkeld door 10voordeleraar. De meeste pabo-studenten hebben het over de kennisbasis rekenen toets. Het gaat om dezelfde rekentoets.

Hier lees je alles over kennisbasis rekenen. Met antwoord op veelgestelde vragen over dit pabo-vak:
-Wat is kennisbasis rekenen?
-Is kennisbasis rekenen moeilijk?
-Hoe ziet de toets kennisbasis rekenen eruit?
-Hoeveel tijd voor kennisbasis rekenen?
-Welke stof moet je kennen voor kennisbasis rekenen?

Verder de top 5 weetjes over kennisbasis rekenen en wiskunde. Alles wat je weten wilt, voordat je aan de slag gaat met voorbereiden, leren en oefenen.

Oefenen Kennisbasis rekenen
wat is kennisbasis rekenen?

Wat is kennisbasis rekenen?

Kennisbasis rekenen-wiskunde is een vak dat wordt getoetst op de pabo. Meestal vanaf het derde jaar van de lerarenopleiding voor de basisschool; voor zij-instromers in het tweede jaar. Deze rekentoets heet ook wel de LKT, dat staat voor landelijke kennistoets rekenen-wiskunde. Naast basiskennis rekenen en wiskunde worden rekenvaardigheden en vakdidactische kennis van pabo-studenten getoetst.

De toets kennisbasis rekenen wordt samengesteld door 10voordeleraar en heet officieel Landelijke Kennis Toets wiskunde‘.
Veel verschillende namen dus, maar allemaal gaat het om dezelfde toets.
De kennisbasis rekentoets maak je meestal vanaf het derde jaar van de pabo-opleiding. Maar je mag pas deelnemen als je de Wiscat uit het eerste jaar hebt gehaald.

Is kennisbasis rekenen moeilijk?

Is kennisbasis rekenen moeilijk?

Zonder je bang te willen maken… de toets voor kennisbasis rekenen is pittig. Helaas blijkt deze verplichte rekentoets vaak een struikelblok te zijn in het afronden van de pabo-opleiding.

Vond jij de Wiscat al moeilijk? Je zult zien dat de rekenstof voor de LKT op een nóg hoger niveau ligt. Ook komt er meer kennisbasis wiskunde in voor. Maar ook jij kunt het halen! Wij helpen je graag met een goede voorbereiding.

Wil jij slagen voor kennisbasis rekenen? Dan is het belangrijk dat je de theorie beheerst en je rekenvaardigheden traint. Maar bij het maken van Oefentoetsen voor kennisbasis rekenen-wiskunde, weet je pas écht hoe je ervoor staat!

In het BOEK Kennisbasis rekenen-wiskunde Oefentoetsen‘ kun je 5 complete OEFENTOETSEN maken met elk 66 vragen. Zo oefen je alle onderdelen van de landelijke kennistoets rekenen voor de PABO. Alle antwoorden staan achter in het boek met daarbij een heldere uitleg.

In dit oefentoetsen boek kun je ook de unieke REKEN-Check® doen. Je ziet dan per toets jouw rekenscore. Zo zie je welke onderdelen je beheerst en waar je verder aan moet werken. Als BONUS vind je in dit boek handige rekenschema’s en slimme stappenplannen voor het maken van LKT vragen.

Bekijk het boek Kennisbasis Oefentoetsen >

Dit boek is GEEN theorieboek of werkboek. Het is een boek met oefentoetsen voor de Kennisbasis rekenen-wiskunde, die lijken op de ECHTE LKT. Oefen met 330 rekenvragen om je voor te bereiden op de officiële rekentoets van 10voordeleraar.

Door het maken van deze oefentoetsen, ben jij straks goed voorbereid op de landelijke kennisbasistoets. Zo haal je de LKT rekenen-wiskunde!

Zo haal je de LKT rekenen-wiskunde
Hoe ziet de LKT rekenen er uit?
Hoeveel tijd heb je voor de LKT?

Hoe ziet de toets basiskennis rekenen eruit?

De toets voor kennisbasis rekenen bevat 66 vragen en maak je op de computer.
De vragen zijn ingedeeld in vijf rekenonderdelen, ook wel secties of domeinen genoemd:
(1) Hele getallen en bewerkingen, (2) Verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen, (3) Meten, (4) Meetkunde en (5) Verbanden. Er wordt duidelijk aangegeven wanneer je met een nieuw domein start.
Het eerste gedeelte maak je zonder rekenmachine; bij het tweede deel mag je een rekenmachine gebruiken. Pen en papier mag je tijdens de hele toets gebruiken. Net als je geodriehoek.
Elke som is een meerkeuze vraag (A,B,C,D) of er wordt als antwoord gevraagd om een numeriek antwoord (een getal).

Binnen een domein kun je terug naar een vorige vraag, maar als je een domein afsluit kun je niet meer terug. Je gaat dan door naar het volgende rekenonderdeel. Ook als je deel 1 (zonder rekenmachine) hebt afgerond en start met deel 2 (met rekenmachine) kun je niet meer terug naar het vorige deel.

Gouden tips:
-Let erop dat bij het invoeren van een decimaal getal je een komma gebruikt.
-Niet gehele getallen zet je ook neer als decimaal, dus niet als breuk.
-Bij duizendtallen of nog grotere getallen mag je geen punten gebruiken, dus zet 6 miljoen neer als 6000000 en niet als 6.000.000.

Bekijk de 10 meestgestelde vragen over LKT rekenen >

Hoeveel tijd voor kennisbasis rekenen pabo?

Voor het maken van de toets kennisbasis rekenen heb je drie uur de tijd. Je kunt zelf je tijd indelen over de rekenonderdelen. Gemiddeld heb je dan 2 tot 3 minuten per som.
Zorg ervoor dat je tijd wint bij makkelijke vragen, zodat je bij lange of lastige rekenopdrachten meer tijd hebt.

Welke rekenstof LKT moet je kennen?

Welke stof moet je kennen voor kennisbasis rekenen en wiskunde?

Van een pabo-student wordt verwacht dat je voldoende zelfstandig werkt en jezelf goed voorbereid op de toets. Jouw hogeschool is verantwoordelijk voor het behandelen van de kennisbasis stof rekenen in het onderwijsprogramma. Maar je bent grotendeels zelf verantwoordelijk voor een goede voorbereiding op de kennisbasis rekenen-wiskunde toets.

Hier geven wij een indruk welke basiskennis rekenen en wiskunde er o.a. hoort bij de vijf onderdelen van de pabo rekentoets. Dat helpt je met leren. Check of je alle opgegeven rekenstof door jouw opleiding voldoende beheerst. Zorg ook dat je de Wiscat stof nog eens herhaalt.

Het eerste onderdeel van kennisbasis rekenen is: hele getallen en bewerkingen.
Hier moet je o.a. kunnen rekenen met priemgetallen, het hexadecimale stelsel en driehoeksgetallen. Kun jij Romeinse cijfers lezen? Een getal omzetten in een wetenschappelijke notatie? En rekenen met noemers, delers en een getallenlijn? Ook moet je de eigenschappen van bewerkingen kennen.

In het tweede deel van kennisbasis rekenen gaat het om verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen. Sommen met korting en btw horen hierbij. Kun jij de verhoudingstabel maken? En ken je het rekenschema breuken-decimalen-procenten nog? Dit gaat je helpen bij dit onderdeel van kennisbasis rekenen.

Bij meten, het derde onderdeel moet je sowieso het metriek stelsel kunnen dromen. Oppervlakte en de omtrek berekenen van alle figuren is vaste kost. Net als het omrekenen naar snelheid. Rekenen met schaal en een plattegrond hoort hier ook bij.

Meetkunde is het vierde rekenonderdeel van de kennisbasis en bevat veel nieuwe leerstof. Weet het verschil in symmetrie: is het draaisymmetrisch of puntsymmetrisch? Herken het paralellogram.
En stamp alle kenmerken van figuren, zoals van rechthoek, ruit en trapezium. Leer ook goed te kijken naar blokkentorens en de kubussen.

Het laatste onderdeel gaat over verbanden. Zorg dat je goed grafieken kunt lezen: de x-as, y-as en coördinaten. Ga oefenen met de begrippen modus, mediaan en het gemiddelde. En weet hoe je procentpunten berekent.

Alle rekenonderdelen kun je oefenen door het maken van oefentoetsen kennisbasis rekenen.
Dan zie je hoe je ervoor staat bij de verschillende onderdelen. Je vindt 5 complete oefentoetsen met elk 66 vragen in het boek ‘Kennisbasis rekenen-wiskunde oefentoetsen’.

Bekijk het boek Kennisbasis Oefentoetsen >

5 weetjes over kennisbasis rekenen

5 Weetjes over Kennisbasis rekenen

Hier vind je informatie over Kennisbasis rekenen.
Wist jij dit al over het vak en de toets Kennisbasis rekenen-wiskunde?

 

  • Waarom Kennisbasis rekenen
  • Onderdelen van Kennisbasis rekenen
  • Zo gaat Kennisbasis rekenen
  • Norm bij Kennisbasis rekenen
  • Voorbereiden op kennisbasis rekenen
waarom kennisbasis rekenen?

weetje #1

Waarom Kennisbasis rekenen

De landelijke toets voor Kennisbasis rekenen-wiskunde is ingevoerd, omdat bleek dat het rekenniveau van veel pabo-studenten niet voldoende was. Als leerkracht moet je rekenen en taal op een niveau beheersen, dat hoger ligt dan die van leerlingen. Zo staat de juf of meester boven de stof die zij onderwijzen. De kennistoets voor rekenen en taal is ontwikkeld door 10voordeleraar.

Doel van de landelijke toets is ervoor zorgen dat alle studenten hetzelfde eindniveau voor rekenen-wiskunde en taal hebben. De toetsuitslag laat het niveau zien van de vakinhoudelijke rekenkennis en de didactische rekenvaardigheid van de student.

onderdelen kennisbasis rekenen

weetje #2

Onderdelen van Kennisbasis rekenen

Op de Kennisbasis rekenen-wiskunde toets komen vijf rekenonderdelen (domeinen) aan bod:

  • Hele getallen en bewerkingen
  • Verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen
  • Meten
  • Meetkunde
  • Verbanden

Vaak krijg je verhaaltjessommen waarin basiskennis rekenen en wiskunde wordt getoetst. Losse sommen komen weinig voor. Tip: Lees zorgvuldig de rekenvraag en haal de juiste som uit de opgave.

zo gaat kennisbasis rekenen

weetje #3

Zo gaat Kennisbasis rekenen

De Kennisbasis rekenen toets maak je op de computer. Het is een niet-adaptieve toets. Elke pabo-student krijgt dezelfde rekenopgaven. Tijdens het maken van de opgaven past de rekentoets zich niet steeds aan jouw niveau aan, zoals bij de Wiscat.

De toets maak je op jouw pabo-school, in een klaslokaal met meerdere computers. Elke toets bestaat uit twee onderdelen. Deel 1 is zonder rekenmachine en bestaat uit 47 vragen. Deel 2 is met rekenmachine en bestaat uit 19 vragen.
Een complete Kennisbasis rekentoets heeft dus 66 vragen en maak je in 3 uur!

Je gebruikt een muis of toetsenbord voor het geven van het antwoord. Bij een meerkeuzevraag klik je het juiste antwoord (A,B,C,D) aan. Ook krijg je sommen, waar je het antwoord als getal moet intypen in een open veld.
Let op: Zie je bij een som een icoontje van een rekenmachine? Dan mag je dat gebruiken bij het berekenen van je antwoord.

Er zijn landelijke data voor de Kennisbasis rekenen toets. Iedere pabo kiest hieruit welke toetsingsdagen er worden aangeboden. In een studiejaar zijn er meerdere data waarop je de toets voor Kennisbasis rekenen kunt maken.
Vraag op jouw hogeschool naar de data waarop je deel kunt nemen. Dan kun je een goede planning maken en op tijd beginnen met de voorbereiding op de toets.

De 5 Do’s en 5 Don’ts:

Waar let je op bij het maken van de Kennisbasistoets rekenen?

Norm kennisbasis rekenen

weetje #4

Norm bij Kennisbasis rekenen

De norm om de kennisbasis rekenen te halen wordt pas achteraf, na de toetsafname, bepaald. Er wordt dan een analyse gemaakt van de behaalde resultaten van alle studenten.
Een wetenschappelijke methode bepaalt de uiteindelijke norm: de cesuur.
Dat is de minimale score die je moet behalen om te slagen voor de landelijke kennisbasis rekenen toets. Kortom: De cesuur bepaalt hoeveel vragen je ten minste goed moet hebben. Overigens hoef je niet voor elk rekenonderdeel (domein) een voldoende te halen.

Ook goed om te weten: de toets van kennisbasis rekenen-wiskunde mag je maximaal twee keer per studiejaar maken! Daarin verschilt deze rekentoets met die van de Wiscat. Om je pabo-diploma te halen moet je slagen voor de toets kennisbasis rekenen-wiskunde en de taaltoets.

Voorbereiden kennisbasis rekenen

weetje #5

Voorbereiden op Kennisbasis rekenen

Het voorbereiden van de Kennisbasis rekenen begint met een goede planning. Als je weet wanneer je de rekentoets kunt doen, maak je een goed leer- en oefenschema voor jezelf.
Begin op tijd, veel pabo-studenten verkijken zich op de stof voor basiskennis rekenen. Begrijp de theorie en leer de rekenschema’s.

Hoe vergoot je de kans op slagen voor Kennisbasis rekenen?
Door het maken van Oefentoetsen Kennisbasis rekenen. Gebruik hiervoor het boek ‘Kennisbasis Rekenen oefentoetsen’ met 5 complete oefentoetsen met elk 66 vragen. Net als de echte rekentoets van 10voordeleraar.

Bekijk de antwoorden en doe de REKEN-Check®. Je ziet  jouw totale reken-score en je score per rekenonderdeel! In het adviesoverzicht zie je welke rekenonderdelen van de kennisbasis toets goed gaan. En aan welke onderdelen je verder moet werken. Ga daarmee aan de slag.

Leer van de heldere uitleg bij alle antwoorden. Soms worden er zelfs twee rekenmanieren uitgelegd. Lees hoe je deze opgave de volgende keer beter kan maken. Zo verbeter je jouw rekenvaardigheid en snelheid.

Oefentoetsen kennisbasis rekenen

Bestel NU

Wil jij goed voorbereid zijn op de Kennistoets rekenen-wiskunde van de Pabo? Ga dan oefenen met voorbeeld toetsen.

Bestel nu het handige boek ‘Kennisbasis rekenen-wiskunde Oefentoetsen’.
Daarin staan 5 complete oefentoetsen met elk 66 vragen. Zo oefen je alle onderdelen van de Landelijke Kennisbasis Toets rekenen (LKT).

Alle antwoorden met heldere uitleg staan achter in het boek. Er worden ook meerdere rekenmanieren uitgelegd.

Ook kun je de unieke REKEN-Check® doen. Dan zie je voor elke toets jouw scores. Zo ontdek je wat goed gaat en aan welk rekenonderdeel je nog verder moet werken.

Als BONUS vind je in het boek handige rekenschema’s, slimme stappenplannen voor sommen en oefentips.

Ga oefentoetsen maken voor de kennistoets rekenen-wiskunde. Dan ben je goed voorbereid.
Zo haal je de LKT rekenen-wiskunde!

Bestel nu het boek ‘Kennisbasis rekenen-wiskunde Oefentoetsen’ voor maar € 38,95.